Foreningen Industriel Retsbeskyttelse – AIPPI.dk

Møder

 

November 2018:

FIR Morgenmøde om Ændringer til den danske varemærkelov

Mikael Francke Ravn (PVS) og Knud Wallberg (CIIR ved Københavns Universitet) fortæller om, hvad vi kan vente os.

Dato:               Torsdag den 22. november 2018
Tid:                  Kl. 9.00 – 10.30
Sted:                Kromann Reumert, Sundkrogsgade 5, 2100 København Ø.

Deltagelse er gratis for medlemmer af FIR

Tilmelding nødvendig – Senest fredag den 16. november kl. 12.00 – til: aippi@aippi.dk

Der er den 3. oktober 2018 fremsat forslag til ændringer af varemærkeloven (Lovforslag nr. L 49 – vedlagt), som – hvis de vedtages af Folketinget – vil træde i kraft den 1. januar 2019. De foreslåede lovændringer følger hovedsageligt af det ny varemærkedirektiv (EU) 2015/2436 (vedlagt), herunder ændringer til kravet om grafisk gengivelse og mulighed for indgriben over for varer i transit. Men lovændringen indeholder også andre ændringer og præciseringer, såsom ændringer af ansøgningsproceduren, præcisering af betingelserne for at stifte varemærkeret ved brug og forholdet mellem varemærker og andre typer af rettigheder.

2018-11-22 Varemærkedirektiv (EU) 2015-2436.docx

298262 – Lovforslag fremsat den 3. oktober om ændring af varemærkeloven m.m.pdf

Pris for personer, der ikke er medlemmer af FIR:  kr. 250,00;  Vi kan anbefale et personligt medlemskab af FIR: kontingentet er Kr. 250,00, så er deltagelse gratis og man får i fremtiden alle invitationer til møder tilsendt til e-mailadressen.

 

Tidligere møder

Oktober 2018:
Morgenmøde:Hvordan ligger landet mht legal privilege for in-house advokater og for patentrådgivere?

Juni 2017:
Morgenmøde: Hvad er IP-konsekvenserne af Brexit?

September 2017:
Morgenmøde: Status på legal privilege beskyttelse for IP attorneys.

December 2017:
Morgenmøde: Virksomheders forretningshemmeligheder.

Marts 2018:
Morgenmøde: Åben Innovation & IPR.

April 2018:
Årsmøde: Indlægsholder Sune Stampe Sørensen, Direktør, Patent & Varemærkestyrelsen.

Juni 2018:
FIR Sommerdrinks 2018: Indlægsholdere: Landsdommer Margit Stassen og Retspræsident for Sø- og Handelsretten Henrik Rothe

 

 

 

 

FIR – Foreningen Industriel Retsbeskyttelse


℅ Kromann Reumert

Sundkrogsgade 5

DK 2100 København Ø
aippi@aippi.dk
CVR 3332 8001
Back to Top