Møder

Møder

September 2022:
Januar 2021:
Morgenmøde om Ørsted-dommen og forholdet mellem personnavne og forretningskendetegn m.v.
Dato:26. januar 2021
Tidspunkt: kl. 9:00 – 10:30
Sted: Online (Zoom, Teams eller tilsvarende)
SAVE THE DATE

Højesteret fandt i sin dom af 30.11.2020, at bærere af det beskyttede navn Ørsted ikke kunne forhindre energiforsyningsselskabet i at anvende betegnelsen ØRSTED (ORSTED), navnlig fordi beskyttelsen efter navneloven ikke kan gøres gældende i forhold til andres brug af navnet som bl.a. varemærke og selskabsnavn. Navnebeskyttelse kan, forklarede Højesteret, kun gøres gældende i forhold til andres brug af navnet som personnavn eller lignende. Dommen efterlader en række spørgsmål bl.a. om alle efternavne nu er prisgivet kommerciel brug, om der gælder noget særligt for ”sjældne navne” og om dommens betydning for retsstillingen efter ændringen af VML i 2018.

Der vil være oplæg ved professor Jens Schovbso, KU og Chefkonsulent, Mikael Francke Ravn, PVS og derefter diskussion.

September 2021:
NIR møde 2021 i Oslo
Søndag til tirsdag d. 5-7. september 2021
Oslo, Norge
SAVE THE DATE

Tidligere møder

Januar 2020:
Plausibility – et plausibelt koncept inden for patentretten?

September 2019:
Mød Alibaba Group – Verdens største internethandelsvirksomhed

Juni 2019:
FIR Sommerdrinks 2019: Paneldebat om effektive retssager. I panelet: Landsdommer Margit Stassen, Landsdommer Niels Fenger, Vicepræsident Lotte Wetterling, professor Clement Salung, advokat Klaus Ewald Madsen, patentagent Lars Pallisgaard Olsen, advokat Nicolai Lindgreen.

April 2019:
Årsmøde: Indlægsholder Ole Græsbøll Olesen, Præsident for Sø- og Handelsretten.

Marts 2019:
Morgenmøde: SPC (export manufacturing waiver og case law vedrørende SPC ved EU-domstolen)

November 2018:
Morgenmøde: Ændringer til den danske varemærkelov

Oktober 2018:
Morgenmøde: Hvordan ligger landet mht legal privilege for in-house advokater og for patentrådgivere?

Juni 2018:
FIR Sommerdrinks 2018: Indlægsholdere: Landsdommer Margit Stassen og Retspræsident for Sø- og Handelsretten Henrik Rothe

April 2018:
Årsmøde: Indlægsholder Sune Stampe Sørensen, Direktør, Patent & Varemærkestyrelsen.

Marts 2018:
Morgenmøde: Åben Innovation & IPR.

December 2017:
Morgenmøde: Virksomheders forretningshemmeligheder.

September 2017:
Morgenmøde: Status på legal privilege beskyttelse for IP attorneys.

Juni 2017:
Morgenmøde: Hvad er IP-konsekvenserne af Brexit?