Resolutioner

Resolutioner

Her er alle resolutionerne fra Congress Online 2021. Alle filer er pdf’er og åbner i det eksisterende vindue.


SQ 276 Resolution – Inventiveness and sufficiency of disclosure in AI inventions

Q276 om vurderingen af AI opfindelser
AIPPI besluttede I resolution Q276 om AI opfindelser, at definitionen af den relevante fagmand, almindelig fagmandsviden, opfindelseshøjde og tilstrækkelig anvisning, (“sufficiency”) skulle være den samme for opfindelser lavet af eller ved brug af “kunstig intelligens”/”Artificial Intelligence” (AI) som for andre opfindelser. I øvrigt blev det resolveret, at patentmyndigheder ikke skulle forsøge at reproducere en opfindelse ved brug af AI under prøvningen, men at AI kan bruges af en menneske eksaminator, for eksempel til at søge efter kendt teknik i forbindelse med prøvning af en patentansøgning.

SQ 277 Resolution – Registrability of TMs against public order or morality

Q277 om Varemærker I strid med offentlig orden og sædeligheden
I Resolution Q 277 anbefaler AIPPI, at varemærker, som er i strid med offentlig orden og sædelighed, skal kunne afvises, ophæves eller erklæres ugyldige. Vurderingen af, om et mærker strider mod den offentlige orden eller sædeligheden, skal afgøres ud fra opfattelsen hos en gennemsnitsforbruger med et almindeligt sensitivitetsniveau. Karakterne af de varer eller ydelser, som mærket bruges eller agtes brugt for skal også tages i betragtning, ligesom der skal lægges vægt på f.eks. hensynet til ytringsfrihed. Vurderingen skal foretages enten på ansøgningstidspunktet eller på det tidspunkt, hvor mærket anfægtes. Fort at tage hensyn til, at opfattelsen af, hvad der er  acceptabelt ændrer sig over tid, skal der gives mulighed for at genansøge om mærker, som er blevet afslået.

SQ 278 Resolution – Industrial Designs and the Role of Prior Art

Q278 om beskyttelsen af industrielt design og kendt teknik
AIPPI har ved resolution Q 278 vedtaget, at kendt teknik bør tillægges betydning ved vurderingen af et ansøgt designs registrerbarhed og den efterfølgende vurdering af det ansøgte designs beskyttelsesomfang, samt at der bør gælde en skånefrist på 12 måneder. Modhold i form af kombinationer af kendt teknik bør ikke tillades, med mindre (i) det pågældende kombinationsmodhold i sin helhed er foreslået i den kendte teknik og (ii) det pågældende design bedømmes i sin helhed.

SQ 279 Resolution – Reasonable awareness in compensation for infringement of IP rights

Q279 Reasonable awareness in compensation for infringement of IP rights
AIPPI besluttede i resolution Q279, at en rettighedshaver bør tilkendes erstatning, uanset om krænkeren har subjektiv og objektiv viden om krænkelsen. Såfremt krænkeren hverken havde subjektiv eller objektiv viden om den immaterielle rettighed, skal rettighedshaveren stadig have adgang til erstatning. Erstatningen skal dog skønsmæssigt kunne nedsættes af domstolene, men ikke under krænkerens uretmæssige berigelse eller en rimelig licensbetaling, alt efter hvad der er størst.

Såfremt en registreret immateriel rettighed er offentliggjort på et sprog, som er anerkendt i det pågældende land, vil der være en formodning for at krænkeren har objektiv viden om rettigheden. Alle lande bør specificere, hvilke sprog der anerkendes i det pågældende land i forhold til registrering af immaterielle rettigheder.

I tilfælde hvor det er muligt at lave en efterfølgende ændring til en immateriel rettighed, skal en efterfølgende ændring af rettigheden ikke påvirke muligheden for erstatning, såfremt rettigheden også var krænket i den form, som rettigheden havde inden ændringen.

Her er alle resolutionerne fra Congress Online 2020. Alle filer er enten pdf’er eller Worddokumenter og åbner i det eksisterende vindue.


Resolution – Q272 – Patents – Inventorship of inventions made using AI

Resolution – Q273 – Trademarks – Descriptive use as a defence in TM proceedings

Resolution – Q274 – Copyright – IP rights in data

Resolution – Q275 – General – Standing to litigate


Her er alle resolutionerne fra Congress London 2019. Alle filer er enten pdf’er eller Worddokumenter og åbner i det eksisterende vindue.


Resolution_Copyright_in_artificially_generated_works_English

Resolution_IP_damages_for_acts_other_than_sales_English

Resolution_Patents_Plausibility_English

Resolution_Standing_Committee_on_Client _Attorney_Privilege_English

Resolution_Trademarks_Consumer survey evidence_English


Her er alle resolutionerne fra Congress Sydney 2017. Alle filer er enten pdf’er eller Worddokumenter og åbner i det eksisterende vindue.


Summary of Sydney Resolutions 2017


Resolution on Bad faith trademarks_English


Resolution on Gene Patenting_English


Resolution on Patentability of computer implemented inventions_English


Resolution on Protection of graphical user interfaces_English


Resolution on Quantification of montary relief_English


Resolution on Requirements for protection of geographical indications and appellations of origin_English


Her er alle resolutioner fra Congress Milan 2016. Alle filer er enten pdf’er eller Worddokumenter og åbner i et nyt vindue.


Resolution on Added matter-the standard for determining adequate support for amendments – English.pdf


Resolution on Linking and making available on the Internet – English.pdf


Resolution on Patent Rights and Green Technology-Climate Change – English.pdf


Resolution on Publication of Patent Applications – English.pdf


Resolution on Requirements for protection of designs – English.pdf


Resolution on Security interests over registered intellectual property rights – English.pdf


Summary_Milan_Resolutions_021216.pdf


Her