FIR

Foreningen Industriel Retsbeskyttelse

Aippi.dk

FIR står for Foreningen Industriel Retsbeskyttelse. FIR er den danske afdeling af AIPPI og netværk for alle personer med interesse for IPR. Vi dækker både patentbureauer, advokatfirmaer, virksomheder og universitetsansatte. Vi samler og udvider kendskabet til branchen, nationalt og internationalt.

Invitationer

26. januar 2021

26. januar 2021, kl. 9:00 – 10:30 Morgenmøde om Ørsted-dommen og forholdet mellem personnavne og...

læs mere

Præsentationer

Spørgsmål

Question Q247

Trade secrets: overlap with restraint of trade, aspects of enforcement (pdf) > Congress Rio de...

læs mere

Udkast

Study Question 276

Guidelines: 2021 – Study Question 276 – Patents – Inventiveness and sufficiency of disclosure in...

læs mere

Resolutioner

Høringssvar

Andre nyheder

Bliv medlem

af FIR – Foreningen Industriel Retsbeskyttelse

Bliv medlem af FIR og udvid dit professionelle netværk

FIR er mødestedet for landets dygtige IPR-folk, og medlemskab af FIR giver dig mulighed for at påvirke den internationale lovgivning.

Personligt medlemskab af FIR giver ret til deltagelse i foreningens arrangementer og giver stemmeret på generalforsamlingen. Derudover giver personligt medlemskab adgang til indmeldelse i AIPPI.

Firmamedlemskab giver firmaets medarbejdere adgang til at deltage i foreningens aktiviteter og til indmeldelse i AIPPI.

AIPPI-medlemskab giver mulighed for at deltage i internationalt samarbejde i AIPPI-regi, herunder at deltage i udarbejdelse af grupperapporter om udvalgte juridiske emner forud for AIPPI-kongresser.