AIPPI

AIPPI

AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle) er den ældste globale organisation til beskyttelse af intellektuel ejendomsret og afholder årlige kongresser, hvor aktuelle juridiske problemstillinger behandles. Forud for hver kongres afgiver de enkelte landes foreninger såkaldte grupperapporter om 3-4 konkrete juridiske problemstillinger (”Questions”). Disse diskuteres ved kongressen og munder ud i resolutioner for den pågældende problemstilling.

Questions

Her kan du læse de seneste Questions og svar >>

Resolutions

Her kan du læse alle resolutionerne fra seneste kongress. >>

Udkast til svar

Liste over seneste “Study Questions 2019 – London” >>

AIPPI-Møder

Du kan se alle møder på AIPPI’s hjemmeside her >>