AIPPI

AIPPI (Association Internationale pour la Protection de la Propriété Industrielle) er den ældste globale organisation til beskyttelse af intellektuel ejendomsret og afholder årlige kongresser, hvor aktuelle juridiske problemstillinger behandles. Forud for hver kongres afgiver de enkelte landes foreninger såkaldte grupperapporter om 3-4 konkrete juridiske problemstillinger (”Questions”). Disse diskuteres ved kongressen og munder ud i resolutioner for den pågældende problemstilling.

Spørgsmål

Her kan du læse de seneste spørgsmål og svar >

Resolutions

Her kan du læse alle resolutionerne fra seneste kongress. >

AIPPI-Møder

Du kan se alle møder på AIPPI’s hjemmeside her >>