26. januar 2021

26. januar 2021, kl. 9:00 – 10:30

Morgenmøde om Ørsted-dommen og forholdet mellem personnavne og forretningskendetegn m.v.

Sted: Online (Zoom, Teams eller tilsvarende)

 

Højesteret fandt i sin dom af 30.11.2020, at bærere af det beskyttede navn Ørsted ikke kunne forhindre energiforsyningsselskabet i at anvende betegnelsen ØRSTED (ORSTED), navnlig fordi beskyttelsen efter navneloven ikke kan gøres gældende i forhold til andres brug af navnet som bl.a. varemærke og selskabsnavn. Navnebeskyttelse kan, forklarede Højesteret, kun gøres gældende i forhold til andres brug af navnet som personnavn eller lignende. Dommen efterlader en række spørgsmål bl.a. om alle efternavne nu er prisgivet kommerciel brug, om der gælder noget særligt for ”sjældne navne” og om dommens betydning for retsstillingen efter ændringen af VML i 2018.

Der vil være oplæg ved professor Jens Schovbso, KU og Chefkonsulent, Mikael Francke Ravn, PVS og derefter diskussion.